Tablice laminowane

 

Cenniki:
           -  
cennik laminowany 2x A-3 (28 pozycji)
           -   cennik laminowany 2 x A-4 (20 pozycji)
           -   cennik laminowany A-3 (14 pozycji)
           -   cennik laminowany A-4 (10 pozycji)

Tablica informacyjna ½ A-4:
-
otwarte/zamknięte
- pchać/ciągnąć
- zaopatrzenie
- zaraz wracam
- kasa
- po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględniamy
- alkohol szkodzi zdrowiu
- samoobsługa
- zakaz spożywania alkoholu w sklepie i jego obrębie
- prosimy o przemyślane zakupy
- właściciel
- uwaga zły pies
- prosimy nie palić
- zakaz palenia
- tu wolno palić
- towar nie podlega zwrotowi
- psy prosimy zostawiać na zewnątrz
- prosimy zamykać drzwi lokal klimatyzowany
- prosimy nie dotykać
- nieupoważnionym wstęp wzbroniony
- towar podaje sprzedawca
- okazja
- przecena
- promocja
- wyprzedaż
- sklep monitorowany
- nietrzeźwym i młodzieży do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy
- zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych dzieciom i młodzieży do lat 18
- sprzedaż piwa tylko na wynos
- uwaga stopień
- super oferta
- paragon jest podstawą przyjęcia reklamacji
- sezonowa obniżka cen
- po odejściu od kasy proszę zabrać paragon
- pieczywo podaje sprzedawca
- kapusta kwaszona
- ogórki kiszone

Tablica informacyjna A-3 (instrukcja):
- instrukcja mycia i dezynfekcji rąk    (101)
- instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek   (102)
- podstawowe zasady higieny osobistej osób zatrudnionych w sklepie
  spożywczym (103)
- instrukcja funkcjonowania sali sprzedaży sklepu spożywczego (104)
- instrukcja funkcjonowania magazynu/zaplecza sklepu
  spożywczego/samoobsługowego (105)
- instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników sklepu (106)
- instrukcja zabezpieczania sklepu przed szkodnikami (107)
- ustawa (108)
- ogólna instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu
  i naczyń dla obiektów handlowych (109)
- sposoby postępowania pracowników w przypadku nieszczęśliwych
  wypadków (110)
- instrukcja dobrej praktyki higienicznej GHP (111)
- instrukcja BHP w piekarniach i ciastkarniach (112)
- instrukcja przeciwpożarowa ogólna (113)
- instrukcja BHP dla pracowników jednostek handlujących artykułami
  przemysłowymi (114)
- instrukcja BHP w zakładach żywienia zbiorowego (115)
- instrukcja BHP dla placówek handlowych (116)
- instrukcja BHP w punktach małej gastronomii (117)
- instrukcja BHP składowanie i magazynowanie towarow w sklepie (118)
- instrukcja BHP dla pracowników jednostek handlujących artykułami
  spożywczymi (119)
- instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy wędlin i sera (120)                            Home | Majan © Copyright 2007.
                        Webmaster- mtch@vp.pl